Hipertenzijos nuolydis 2021 m

Importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai vartotojams skirtus mišinius, kaip apibrėžta šio priedo A dalies 2. Jeigu tai mišiniai, hipertenzijos nuolydis 2021 m rinkai tik pramoniniam naudojimui, informacijos teikėjai gali pasirinkti nesilaikyti bendrųjų informacijos teikimo reikalavimų ir teikti mažiau išsamią informaciją pagal B dalies 3.

kraujospūdis yra hipertenzijos požymis

Nukrypstant nuo 4. Užuot įtraukęs UFI į papildomą informaciją etiketėje, informacijos teikėjas gali jį atspausdinti arba pritvirtinti ant vidinės pakuotės kartu su kitais etiketės elementais.

Jeigu UFI ant vidinės pakuotės pritvirtinti neįmanoma dėl jos formos arba mažo dydžio, informacijos teikėjas UFI gali atspausdinti arba pritvirtinti kartu su kitais etiketės elementais ant išorinės pakuotės.

hipertenzija yra neurozė

Jeigu mišiniai yra be pakuočių, UFI nurodomas saugos duomenų lape arba, jeigu taikytina, greta 29 straipsnio 3 dalyje nurodytų etiketės elementų. Informacijos teikėjo ir kontaktinio punkto duomenys Nurodomas informacijos teikėjo vardas, pavardė arba pavadinimas, tikslus adresas, telefono numeris ir e.

hipertenzija 3-4 laipsnių gydymas

Vardas, pavardė arba pavadinimas, telefono numeris ir e. Telefono numeriu turi būti įmanoma susisiekti visą parą kasdien.

pokalbiai hipertenzijos prevencija

Nurodoma bandymo mišinio koncentracija vandenyje. Kai teikiama informacija apie mišinių grupę, kurios mišiniuose yra įvairių kvapiųjų medžiagų, pateikiamas mišinių ir juose esančių kvapiųjų medžiagų, įskaitant jų kategoriją, sąrašas.

dozės hipertenzijai gydyti

Pramoniniam naudojimui skirtų mišinių reikalavimai Kai pateikiama mažiau išsami informacija, kaip nustatyta A dalies 2. Pastaruoju atveju, vadovaujantis hipertenzijos nuolydis 2021 m straipsnio 3 dalies a punktu, MIM identifikuojamas pagal jo produkto identifikatorių, taip pat jo koncentraciją ir UFI, jei jis žinomas ir jei paskirtoji įstaiga iš anksto gavo informacijos apie MIM.

Jeigu UFI nėra žinomas arba jei paskirtoji įstaiga iš anksto negavo informacijos apie MIM, vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalies a punktu, MIM identifikuojamas pagal jo produkto identifikatorių, taip pat ylang-ylang nuo hipertenzijos koncentraciją ir MIM bei visų kitų žinomų sudedamųjų dalių saugos duomenų lapuose pateikiamą informaciją apie sudėtį, MIM tiekėjo pavadinimą, e.

Bendriniai produkto identifikatoriai Nukrypstant nuo 3.

apyrankės sveikatos širdis

Naudingi publikacijos